Tempererade livsmedelstransporter

Vi kan tempererade livsmedelstransporter

  • Att hantera varor som ska levereras i en intakt kyl- och fryskedja kräver ett professionellt tillvägagångssätt, det kan vi!
  • Våra lastbilar är fullt utrustade och våra chaufförer kunniga för att klara hela leveransen från lastning till lossning på ett säkert sätt.
  • Du som kund kan dessutom ha koll på temperaturen hela vägen med hjälp av våra satellitsändare.

Vi hanterar ditt gods tryggt och säkert!