Miljöpolicy

Miljöpolicy

THLs strategi för hållbar utveckling.

Vårt mål är att hålla jämna steg i vårt hållbarhetsarbete med de de bästa i branschen. Vi har ambitiösa mål som tar oss i rätt riktning. Målet är att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt, därför optimeras last och körning för att ha minsta möjliga miljöpåverkan. Fokus ligger på fortsatt investera i ny teknik inom såväl fordonsparken som utvecklingen av fossilfria bränslen för att minska vårt negativa avtryck på miljön samtidigt som vår verksamhet utvecklas.

  • Vår målsättning är att kunna tillhandahåller enbart fossilfria transporter till 2025
  • THL ska både arbeta aktivt med beprövade åtgärder och vara en föregångare när det gäller att testa nya tekniska lösningar.
  • THL satsar på biogas som hållbart fossilfria drivmedel men andra hållbart producerade biodrivmedel kan komma att användas för att minska våra transporters klimatpåverkan. Att kunna erbjuda ett fossilfritt alternativ till varje transport är vår miljövision.
  • Vi vill vara med och bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Genom engagemang, kreativitet och utvecklingsvilja bedriver vi hållbarhetsarbetet inom THL. Det ger miljön, oss och våra kunder konkurrensfördelar.