Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Kvalitet för THL är att uppfylla kundens krav och förväntningar. Genom att sträva efter en hög kvalitet på vårt arbete får vi nöjda kunder och blir framgångsrika i vår verksamhet.

  • Vi skall leverera varor och tjänster enligt de överenskomna krav samt ständigt sträva efter ökad kundnytta och förbättra vår verksamhet.
  • Genom alla motiverade medarbetare och deras med ansvarskänsla skall vi nå en hög och jämn kvalité.
  • Vi ska ständigt sträva efter förbättringar och att utveckla oss tillsammans med våra kunder.