Hållbart företagande

Hållbart Företagande

THL står för hållbart företagande. Vi strävar efter att utnyttja våra resurser på ett effektivt och hållbart sätt och det visar vi genom att vi har tagit
ställning för att göra transportsektorn säkrare för både människa och miljö.

Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY - THL är anslutna till Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY som är ett
digitalt system för kontroll av förarbehörigheter och trafiktillstånd utvecklat av Svenska Taxiförbundet
och Transportstyrelsen i samarbete med Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag.

Systemet bygger på automatiska dagliga kontroller att våra chaufförer har giltig behörighet för
utförande av yrkesmässig trafik hos Transportstyrelsens Vägtrafikregister.

Fair Transport – Är ett hållbart val som lönar sig för både dem som köper och säljer transporter.

Med Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Vi har Schysta villkor dekal på våra lastbilar

Vi på THL transportservice fick ta emot utmärkelsen Schysta villkor redan 2011 av Svenska Transportarbetareförbundet . Vi fick utmärkelsen eftersom vi har tagit ställning för den svenska transportbranschen och  följer kollektivavtal samt verkar för en sund arbetsmiljö.

För mer information om Schysta villkor ser gärna pressklippet från  ett reportage från P4 SVT Sverige

Publicerat fredag 17 juni 2011 kl 14.32

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=4560685

Läs mer på Svenska transportarbetarförbundets hemsida https://www.transport.se/avdelningar/goteborg-med-vastra-gotaland/schysta-villkor-i-goteborg-och-halmstad/