Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy

Vi vill förebygga och vidta åtgärder som minimerar risken för trafikolyckor där fordon/förare från THL där inblandade. Därför arbetar THL aktivt med kontroll och uppföljning för att säkerställ att alla chaufförer:

  • har giltigt körkort, övriga certifikat och tillstånd för de fordon de kör
  • alltid använder säkerhetsutrustning i fordonen såsom bilbälte och alkolås
  • respekterar kör- och vilotidsreglerna och följer regler kring färdskrivarkort
  • har noll-tolerans mot alkohol- och droger, inkl. starka mediciner och undviker att köra då de är trötta. De respekterar gällande viktbestämmelser och säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
  • är aktsamma om våra fordon och håller dem rena, städande och i ett trafiksäkert skick
  • respekterar och följer hastighetsbestämmelserna med hänsyn tagen till väglag och medtrafikanter