Miljö i fokus

Miljö i fokus

Reduktionsplikt är en lag som reglerar en successiv ökad inblandning av fossilfria bränslen i drivmedel fram till 2030.
Arbetet med att minska de fossila utsläppen från inrikestransporter är ett viktigt arbete för vår miljö och THL. Därför har THL som mål att enbart kunna erbjuda fossilfria transporter redan 2025.
Med hjälp av klimatklivet investerar vi i nya fossilfria fordon Klimatklivet (naturvardsverket.se)

Om du vill veta mer kring olika fossilfria bränslealternativ
rekommenderar vi dig att läsa mer på BioFuel Region Mer om Förnybarabränslen - BioFuel Region